Moderni ruski jezik I/3-4 - lektorske vaje za nerusiste

Moderni ruski jezik I/3-4 - lektorske vaje za nerusiste

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Komarova Tatjana

Prvi del:
1. Poglobitev znanja osnov ruskega glasoslovja, kratki ponovitveni tečaj ruske izgovorjave (redukcija samoglasnikov, mehki soglasniki, naglasni vzorci, stavčna intonacija).
2. Poglobitev slovnice ruskega jezika na različnih jezikovnih ravneh.
Morfosintaksa:
– osnovni sklanjatveni vzorci (sklanjanje samostalnikov, pridevnikov, osebnih in kazalnih zaimkov v ednini in množini v vseh sklonih), – dovršna in nedovršna oblika glagola, vidski pari (tvorjenje, osnovna sintaktična raba), – mehki tip sklanjatve pridevnika, – samostalniška raba pridevnikov, – zveze števnika s samostalnikom in pridevnikom.
Leksika: Osnovno besedje v okviru naslednjih tem: osebni podatki, šola, izobraževanje, dom, stanovanje, jedi, nakupi.

Drugi del:
Morfosintaksa in besedotvorje:
– polna in kratka oblika pridevnika in njuna funkcija v stavku, – stopnjevanje pridevnika, – vrstilni števniki, – tvorjenje pomanjševalnic, – glagoli premikanja,
– tvorjenje predponskih glagolov, – prislov, – povedkovnik.
Skladnja: Komunikativni tipi stavkov.
Leksika: Osnovno besedje v okviru naslednjih tem: prosti čas, počitnice, dopust, vrste prevozov, mesto, čas, koledar, meseci, vreme. Najosnovnejši govorni vzorci.

Učbenika:
Marina Spanring Poredoš, 2021: Я и ты ... … mi in vi (učebnik dlja načinajuščih): čast´ 2. Ljubljana: Znanstvena založba FF Univerze v Lj.
С. А. Хавронина, А. И. Широченская: Русский язык в упражнениях. «Русский язык» Москва, 2012, стр. 98 – 210. COBISS.SI-ID 31908445

Slovnici:
P. Jakopin: Slovnica ruskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS 1968. COBISS.SI-ID - 5872897
J. Sever, A. Derganc: Ruska slovnica po naše. Ljubljana: CZ 2006. COBISS.SI-ID 252917504

Slovarji:
S. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski in slovensko-ruski slovar. Ljubljana: CZ 1990. COBISS.SI-ID 20594176
Makarova Tominec, Irina idr. 2019. Rusko-slovenski kolokacijski slovar za začetnike / Russko-slovenskij slovarʹ sočetaemosti dlja načinajuščih. https://www.termania.net/slovarji/243/Rusko_slovenski_slovar_za_zacetni…
Русский частотный словарь Шарова https://www.slovorod.ru/freq-sharov/index.html?ysclid=lmivahgn9z1165372…