Morfologija II

Morfologija II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Vsebina

- samostalnik – oblikoslovna, semantična ter skladenjska definicija
- slovnične kategorije samostalnika (spol, število, sklon)
- sklanjatveni vzorci samostalnikov v slovaščini in njihovi podtipi ter izjeme
- pridevnik, zaimek, števnik, prislov, predlog, veznik, členek ter medmet kot besedne vrste – semantična, oblikoslovna ter skladenjska definicija v teoriji in praksi
- temelji na formalnem opisu slovaške slovnice
- aplikacija teoretičnega znanja pri analizi besed in slovničnih oblik, njihovem pravilnem tvorjenju in uporabi.