Nemški jezik 1

Nemški jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Gaber Mateja

Slovnične strukture se navezujejo na osnove morfologije ter skladnje nem. jezika; poudarek je na njihovi praktični uporabi. Poleg obvezne študijske literature uporabljamo avtentično literarno gradivo, pesmi, odlomke jezikovno manj zahtevnejših literarnih besedil in biografije avtorjev nemško govorečega literarnega prostora.

- Jörg Roche in Mark Webber, Mini-Grammatik. Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart 1996. 48 str. COBISS.SI-ID - 7478626
- Johannes Schumann, Mittelstufe Deutsch. Lehrerhandbuch. Ismaning 1992. 116 str. COBISS.SI-ID - 276834