Normativna etika in teorija delovanja

Normativna etika in teorija delovanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potrč Matjaž

Obravnavana vsebina:
- o predmetu, vlogi in ciljih etike: praktični in teoretični cilji,
- struktura moralne teorije in temeljne etične kategorije: teorije pravilnega delovanja in teorija vrednosti; moralno načelo, dolžnost, vrednost (moralna, ne-moralna); vrednotenje moralnih teorij,
- delitev etike: metaetika, normativne etika, praktična/uporabna etika,
- normativne moralne teorije: vrlinska etika, teorija božjega ukaza, naravno pravo, kantovska etika, klasični in sodobni utilitarizem, moralni pluralizem, moralni relativizem,
- obravnavni avtorji: Platon, Aristotel, Avguštin, Machiavelli, Hobbes, Hume, Kant, Mill, Sidgwick, Moore, Rawls in drugi,
- praktična/uporabna etika: struktura razprave,
- etika in teorija delovanja: delovanje, delovalec, namera, razlogi, dejanja.

Aristotel. Nikomahova etika (Ljubljana: Slovenska matica, 1994), izbrani odlomki/selected sections. COBISS.SI-ID - 45914624
Dancy, J. Practical Reality (Oxford: OUP, 2000), str. 1-25, 98-120. EBSCOhost Ebook Academic Collection - World Wide (https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/111087313312290)
Davidson, D. Essays on Actions and Events (Oxford: OUP, 1986), str. 3-20, 43-62. COBISS.SI-ID - 39109730
Kant, I. Utemeljitev metafizike nravi (Ljubljana: Založba ZRC, 2005), izbrani odlomki/selected sections. COBISS.SI-ID - 226428928
Dancy, Jonathan. 2000. Normativity. New York: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 47778914
Mill, J.S. Utilitarizem in O svobodi (Ljubljana: Krtina, 2003), izbrani odlomki/selected sections. COBISS.SI-ID - 126185216
Rawls, J. A Theory of Justice (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1971/1999), str. 3-46. COBISS.SI-ID - 36517986
Strahovnik, V. Moralne dileme in moralna teorija. Analiza, 2008, 12(3): 29-60. COBISS.SI-ID - 67716608
Timmons, M. Moral Theory: An Introduction (Lanham: Rowman & Littlefield, 2002). https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/fflj/2550000000707329#full