Novejša italijanska književnost

Novejša italijanska književnost

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:60

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Premrl Podobnik Mirjam, prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet podrobno seznanja študenta z zgodovino italijanske književnosti od 18. do 21. stoletja. Poseben poudarek je na razsvetljenstvu, predromantiki in romantiki, verizmu in neorealizmu ter modernizmu in postmodernizmu. Smeri so obdelane komparativistično glede na vzporedne težnje v evropski literaturi. Upoštevani so vidiki literarne analize in literarnoteoretske prvine. V seminarskem delu so obravnavane izbrane literarne smeri v italijanski novejši in sodobni književnosti ali izbrane literarne zvrsti, ki so značilne za italijansko literarno produkcijo v tem obdobju. Študent dejavno sodeluje pri analizi besedil in v razpravi.