Obča andragogika

Obča andragogika

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ličen Nives

Vsebina

Andragogika kot znanstvena disciplina.
Izobraževanje odraslih kot profesionalno polje.
Koncept odraslosti. Značilnosti odraslega. Eksistencialne teme v odraslosti in učenje.
Izobraževanje odraslih in koncept vseživljenjskega učenja.

Teorije o izobraževanju odraslih in pomembnejši avtorji: zgodovina izobraževanja odraslih.

Izobraževanje odraslih in spremembe (socialne, kulturne, biološke, tehnološke…).

Področja izobraževanja odraslih in nosilci izobraževanja odraslih.

Izbrane monografske teme: sodobni izzivi (npr. pismenost, migracije in izobraževanje migrantov, multikulturnost, učeča se organizacija, izobraževanje starejših, izobraževanje odraslih za trajnostni razvoj).