Organizacija in vodenje informacijske službe - D

Organizacija in vodenje informacijske službe - D

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina, prof. dr. Vilar Polona

Oblike informacijske službe
- klasične
- prek interneta
Informacijske storitve, elementi informacijske službe
Informacijski viri
- Referenčna zbirka
- Razvoj referenčne zbirke
Referenčni knjižničar
Referenčni pogovor
Informacijsko vedenje, vedenje pri poizvedovanju
Psihologija uporabnikov
Vrednotenje informacijske službe

1. Bopp, R. E. & Smith, L. C. (2011). Reference and Information Services: an Introduction. Santa Barbara: Libraries Unlimited.

2. Harmeyer, D. (2014). The Reference Interview Today. Lanham: Rowman & Littlefield.

3. Implementing Digital Reference Services: Setting Standards and Making it Real. (2003). Facet, 2003.

4. Kassell, K. A. & Hiremath, U. (2011). Reference and Information Services in the 21st Century: an Introduction. London: Facet.

5. Sheldrick Ross, C., Nilsen K. & Dewdney P. (2002). Conducting the Reference Interview. London: Facet.

6. Aktualno gradivo, izbrano pred vsakim izvajanjem predmeta