Osnove prevajanja v francoščino

Osnove prevajanja v francoščino

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline

Priprave na prevajanje in prevajanje besedil različnih neumetnostnih zvrsti (informativna, publicistična, poljudnoznanstvena, tehnična, itd).
Besedilna analiza opravljenih prevodov .
Uporaba dokumentacijskih tehnik pri prevajanju.

DELISLE, J. (2013). La traduction raisonnée. Ottawa: Les Presses de l'Université d'Otawa. https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=71c37ab3-63b6…
LAVAULT, E. (1998). Fonctions de la traduction en didactique des langues. Pariz: Didier Erudition COBISS.SI-ID - 15720290
SELESKOVITCH, D., LEDERER, M., (1993): Interpréter pour traduire. Pariz: Didier Erudition. COBISS.SI-ID - 15719522
M. Oustinoff: La traduction. Pariz: PUF, 2017. COBISS.SI-ID - 65740642
J.P. Vinay, J. Darbelnet: Stylistique comparée du français et de l'anglais. Pariz: Didier, 2004. COBISS.SI-ID – 64133730
BALLY, C. (1951). Traité de stylistique française I-II. Pariz: Klincksieck. COBISS.SI-ID - 17711714

Slovarji:
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1980-1991. COBISS.SI-ID - 73037056
Le Nouveau Petit Robert. Pariz: Robert, 2006. COBISS.SI-ID - 32761186
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
V. Jesenik, N. Dembskij: Slovensko-francoski slovar. Ljubljana: DZS, 2005. COBISS.SI-ID - 245211392
https://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues
Dictionnaire des synonymes (Robert, les Usuels). Pariz: Robert, 1987. COBISS.SI-ID - 17133825
Rey et al.: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Pariz: Robert, 2013. COBISS.SI-ID - 62307938