Osnove slovenskega in mednarodnega knjižnega trga

Osnove slovenskega in mednarodnega knjižnega trga

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana, prof. dr. Kovač Mihael

Definicije knjižnega trga. Segmentacija in diferenciacija trga. Metodologija za raziskovanje knjižnega trga. Razlike med velikimi in majhnimi evropskimi knjižnimi trgi. Pomen zgodovine knjige in knjižnega založništva pri raziskovanju sodobnih knjižnih trgov. Metodologija izdelave indikatorjev učinkovitosti in kompetitivnosti sodobnih knjižnih trgov. Tradicija raziskovanja knjižnih trgov v Evropi in v ZDA. Pregled aktualnih raziskav knjižnih trgov v EU in v ZDA. Slovenski knjižni trg in njegove posebnosti. Knjižni trg nerazvitih držav. Ameriški knjižni trg. Diferenciacija in segmentacija na evropskih knjižnih trgih. Globalizacija in svetovni knjižni trg. Vpliv knjižnic na delovanje knjižnih trgov. Raziskave slovenskega knjižnega trga in njegove posebnosti do knjižnih trgov ostalih razvitih držav.

1. Rugelj, S (2010). Za vsako besedo cekin. Slovensko založništvo med državo in trgom. Ljubljana: CZ
2. Phillips, A (2014): Turning the page: The Evolution of a Book. Oxford: Routledge.
3. Bhaskar, Michael (2013). The Content Machine. London: Anthem Press.
4. Gregorin, R. Kovac, M. Blatnik,A.(2013) Randomness at work. The Curious Case of Slovene Bestsellers. Logos 1-2013.
5. Wischenbart et al. (2013-2015). Global Ebook report.
6. Blatnik, A., Kovač, M, Rugelj, S. Bralna Kultura v Sloveniji. Dostopno na http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/razisk…
7. Cope, Bill (ur.), PHILLIPS, Angus (ur.). The future of the book in the digital age. Oxford: Chandos, 2006.
8. Aktualni članki iz relevantne znanstvene periodike in svetovnega spleta.