Pedagoška obravnava oseb s posebnimi potrebami

Pedagoška obravnava oseb s posebnimi potrebami

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:22

Ure vaj:8

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeznik Katja, doc. dr. Šarić Marjeta, prof. dr. Kroflič Robert

Vsebina

- zgodovinske metafore odnosa do drugačnosti
- interdisciplinarnost obravnave OPP
- klasifikacije oseb s posebnimi potrebami
- teorije diskurzov in odnos do hendikepa
- pravni in etični vidiki obravnave oseb s posebnimi potrebami
- pedagoški diskurz med didaktičnimi načeli in idejo inkluzije
- vzgojni koncept in oblikovanje inkluzivne kulture
- pedagoška obravnava posameznih kategorij posebnih potreb