Pisno izražanje

Pisno izražanje

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne

Vsebina

Vaje se pričnejo z uvodom o pisanju utemeljevalnih besedil v slovenskem in v francoskem šolskem sistemu. Pri vajah študentje razmišljajo o različnih temah in izražajo argumente v natančni, pravilni in retorično dodelani francoščini. Učijo se sestavljati kohenrentno in prepričljivo besedilo. Jezikovna orodja za to so jim podana sproti.