Pisno izražanje

Pisno izražanje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne

Vaje se pričnejo z uvodom o pisanju utemeljevalnih besedil v slovenskem in v francoskem šolskem sistemu. Pri vajah študentje razmišljajo o različnih temah in izražajo argumente v natančni, pravilni in retorično dodelani francoščini. Učijo se sestavljati kohenrentno in prepričljivo besedilo. Jezikovna orodja za to so jim podana sproti.

Christian Battaglia, La dissertation. Rédiger un texte argumentatif, Ellipses, 1999. 160 str.
Paul Désalmand, Patrick Tort, Du plan a la dissertation, Paris, Hatier, 2000. 156 str.
Florence Gacoin-Marks, Le Français comme on l'écrit, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 2003. 227 str.