Poglavja iz novejše italijanske književnosti 1

Poglavja iz novejše italijanske književnosti 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Molle Tiziana, prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet je zasnovan kot monografski kurz o izbrani smeri v novejši in sodobni italijanski književnosti oziroma izbrani literarni zvrsti, ki je značilna za italijansko književno produkcijo tega obdobja. Ob upoštevanju vidikov literarne analize in literarnoteoretskih prvin poglablja poznavanje izbrane smeri oziroma zvrsti. Obravnava poglavitne teorije in kritike, ki zadevajo izbrano usmeritev ali literarno zvrst, in njun razvoj. Študent dejavno sodeluje pri analizi besedil in v razpravi.