Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo I

Predšolska pedagogika z družinsko vzgojo I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja, prof. dr. Kovač Šebart Mojca

Vsebina

- Metodologija raziskovanja družinske problematike.
- Opredelitve družine in obravnava različnih teoretskih konceptov, ki zadevajo družinsko problematiko. Družina in nadzorovanje skozi zgodovino. Koncepti otroštva in pomeni, ki jih otroštvu namenja družba.
- Modeli družinske vzgoje. Družina kot temeljno mesto socialne konstrukcije realnosti; vloga pomembnih Drugih pri otrokovi interiorizaciji sveta.
- Vrtci – vzgoja v vrtcu in doma.
- Konceptualne in sistemske rešitve institucionalne predšolske vzgoje v Sloveniji in v svetu.
- Kurikularna zasnova – načrtovani kurikulum, prikriti kurikulum, izvedbeni kurikulum.
- Koncepti ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v ustanovah predšolske vzgoje.