Proza španskega Zlatega veka

Proza španskega Zlatega veka

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Predmet poglablja znanja, ki jih je študent pridobil pri predmetih iz književnosti na prvi stopnji. Obsega literarnozgodovinski pregled španske književnosti zlate dobe.
- družbene in politične značilnosti v 16. in 17. stoletju; renesansa in barok

16. stoletje:
- razvoj romana: viteški, pastoralni in
- pikareskni roman

17. stoletje:
- Miguel de Cervantes: prozno delo: Zgledne novele, Don Kihot
- pikareskni roman v 17. stoletju
- predstavnik baročne proze: Francisco de Quevedo, Baltasar Gracián

CANAVAGGIO, JEAN et al.: Historia de la literatura espanola, II, III. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 12266297
LAPESA, RAFAEL: De la edad media a nuestos días: estudios de historia literaria. Madrid: Gredos. COBISS.SI-ID - 5024866
MARAVALL, JOSÉ ANTONIO: La cultura del Barroco. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 2284898
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B., RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura espanola II: Renacimiento. Pamplona: Cénlit Ediciones. COBISS.SI-ID - 22666338
PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B., RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura espanola III: Barraco. Pamplona: Cénlit Ediciones. COBISS.SI-ID - 23179874
RODRÍGUEZ CACHO, LINA: Manual de Historia de la Literatura espanola. Madrid: Castalia. COBISS.SI-ID - 43367778
RICO, FRANCISCO: Historia y crítica de la literatura espanola 2. Barcelona: Crítica. COBISS.SI-ID - 115209984
RUIZ PÉREZ, PEDRO: El siglo del arte nuevo. Barcelona: Editorial Crítica. COBISS.SI-ID - 43080290