Psihologija osebnosti

Psihologija osebnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Avsec Andreja

POJMOVANJE, OCENJEVANJE IN RAZISKOVANJE OSEBNOSTI
- Koncept osebnosti. Ocenjevanje osebnosti. Raziskovanje osebnosti. Temeljni dejavniki oblikovanja osebnosti.

PERSPEKTIVE, MODELI IN TEORIJE OSEBNOSTI
- Psihodinamske teorije osebnosti (psihoanalitski, neoanalitski in postanalitski modeli).
- Dispozicijske teorije osebnosti (tipološki in dimenziološki modeli).
- Vedenjsko-socialno-kognitivne teorije osebnosti (vedenjski, kognitivni, socialno kognitivni modeli).
- Humanistične teorije osebnosti; pozitivna psihologija osebnosti.
- Bioevolucijske teorije osebnosti.
- Modeli osebnosti kot podlaga pedagoški teoriji in praksi.
- Pojmovanja osebnosti v drugih kulturah.

STRUKTURA OSEBNOSTI IN MEDOSEBNE RAZLIKE
- Telesni, konativni in kognitivni prostor osebnosti (konstitucija, temperament, značaj, intelekt).
- Sposobnosti: inteligentnost, ustvarjalnost, genialnost; emocionalna, socialna, moralna in duhovna inteligentnost, modrost.
- Individualne in skupinske razlike.
- Osebnost in učna uspešnost.

DINAMIKA, RAZVOJ IN TRANZICIJE OSEBNOSTI
- Motivacijske in emocionalne dimenzije osebnosti. Privlačnost. Altruizem. Agresivnost. Vrednote. Jaz, samopodoba in samospoštovanje.
- Dejavniki, modeli in stopnje osebnostnega razvoja. Razvoj temeljnih dimenzij osebnosti in kognicije.
- Osebnost, stres in zdravje. Osebna čvrstost. Osebnostno blagostanje/zdravje. Osebnostne motnje.
- Neznanke osebnosti. Nezavedno. Zavest. Paranormalni in transcendentni vidiki osebnosti.

- Musek, J. (2005). Psihološke dimenzije osebnosti. Ljubljana: FF.
- Musek, J. (1999). Psihološki modeli in teorije osebnosti. Prenovljeni ponatis. Ljubljana: FF, Oddelek za psihologijo, 1999
- Kobal, D. (2000). Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
- http://www.personalityresearch.org/
- http://www.personality-project.org/
- http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/amoebaweb/index.aspx?doc_id=8…
- http://www.thepersonalitysystem.org/