Raziskovalne metode

Raziskovalne metode

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Merčun Kariž Tanja

• Načrt raziskave in pomen uporabe prave raziskovalne metode
• Primeri različnih raziskovalnih metod
o Anketiranje
o Intervju
o Ekspertna študija
o Zgodovinska raziskava
o Opazovanje
o Analiza vsebine
o Bibliometrija
o Akcijsko raziskovanje
o Primerjalno raziskovanje

1. Šauperl, A. (ur.). (2005). Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
2. Beck S.E., Manuel K. (2008). Practical research methods for librarians and information professionals. New York: Neal-Schuman
3. Powell R.R. (2003). Basic research methods for librarians. Greenwich (Connecticut) ; London (UK): Ablex
4. Pickard, A. (2013). Research methods in information. London: Facet