zgodovina

Programi in projekti

Raziskovalci Filozofske fakultete se vključujejo v mnoge domače in mednarodne projekte.

Domači projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element PPS   element za opremo Sodelujoči
P5-0062 Uporabna razvojna psihologija dr. M. Zupančič 01.01.20-31.12.25 28-122441.P5-0062 28-128800.M.-OPR-P5-0062 UM FF , UM PF, PI
P5-0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja dr. A. Podlesek 01.01.19-31.12.24 28-122442.P5-0110 28-128800.M.-OPR-P5-0110 -
P5-0174 Pedagoško-andragoške raziskave - Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti dr. J. Mažgon 01.01.22-31.12.27 28-122443.P5-0174 28-128800.M.-OPR-P5-0174 -
P6-0187 Etnološke raziskave kulturnih znanj, praks in oblik socialnosti dr. J. Repič 01.01.22-31.12.27 28-122444.P6-0187 28-128800.M.-OPR-P6-0187 SEM
P6-0194 Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije dr. R. Kuhar 01.01.19-31.12.24 28-122445.P6-0194 28-128800.M.-OPR-P6-0194 -
P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana dr. M. Klemenčič 01.01.19-31.12.24 28-122446.P6-0199 28-128800.M.-OPR-P6-0199 UL PEF
P6-0215 Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave dr. M. Smolej 01.01.19-31.12.24 28-122447.P6-0215 28-128800.M.-OPR-P6-0215 UL FDV
P6-0218 Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki dr. M. Currie Ožbot 01.01.22-31.12.27 28-122448.P6-0218 28-128800.M.-OPR-P6-0218 -
P6-0229 Trajnostni regionalni razvoj Slovenije dr. B. Lampič 01.01.22-31.12.27 28-122449.P6-0229 28-128800.M.-OPR-P6-0229 -
P6-0235 Slovenska zgodovina dr. R. Stergar 01.01.22-31.12.27 28-122450.P6-0235 28-128800.M.-OPR-P6-0235 -
P6-0239 Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave dr. T. Virk 01.01.22-31.12.27 28-122451.P6-0239 28-128800.M.-OPR-P6-0239 -
P6-0243 Azijski jeziki in kulture dr. J. Rošker 01.01.19-31.12.24 28-122452.P6-0243 28-128800.M.-OPR-P6-0243 UP FHŠ
P6-0247 Arheologija dr. D. Mlekuž Vrhovnik 01.01.18-31.12.23 28-122453.P6-0247 28-128800.M.-OPR-P6-0247 -
P6-0252 Filozofske raziskave dr. S. Krečič Žižek 01.01.22-31.12.27 28-122454.P6-0252 28-128800.M.-OPR-P6-0252 -
P6-0265 Medkulturne literarnovedne študije dr. T. Žigon 01.01.19-31.12.24 28-122455.P6-0265 28-128800.M.-OPR-P6-0265 UM FF
P5-0361 Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov dr. T. Merčun Kariž 01.01.17-31.12.22 28-122456.P5-0361 28-128800.M.-OPR-P5-0361 -
P6-0411 Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik dr. S. Krek 01.01.19-31.12.24 28-122459.P6-0411 28-128800.M.-OPR-P6-0411 UL PEF, UL FRI
P2-0214 Računalniški vid dr. F. Solina (Jasna Maver) 01.01.19-31.12.24 28-122457.P2-0214 28-128800.M.-OPR-P2-0214 FRI (N)
P3-0338 Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni dr. S. Podnar (Grega Repovš) 01.01.20-31.12.25 28-122458.P3-0338 28-128800.M.-OPR-P3-0338 UKC (N)
P6-0004 Raziskave glasbene preteklosti na Slovenskem dr. J. Snoj (Aleš Nagode) 01.01.22-31.12.27 28-122460.P6-0004 28-128800.M.-OPR-P6-0004 ZRC SAZU (N)
P6-0400 Družbena pogodba v 21. stoletju dr. K. Vidmar Horvat 01.01.20-31.12.25 28-122461.P6-0400 28-128800.M.-OPR-P6-0400 UL FDV, UP ZRS
P6-0437 PODOBA - BESEDA - ZNANJE. Življenje idej v prostoru med vzhodnimi Alpami in severnim Jadranom 1400-1800 dr. H. Seražin (Marko Marinčič) 01.01.22-31.12.27 28-122464.P6-0437 28-128800.M.-OPR-P6-0437 ZRC SAZU (N)
P6-0436 Digitalna humanistika: viri, orodja in metode dr. D. Fišer (Vojko Gorjanc) 01.01.22-31.12.27 28-122463.P6-0436 28-128800.M.-OPR-P6-0436 INZ (N)
P6-0024 Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave dr. M. Juvan (Darja Pavlič) 01.01.22-31.12.27 28-122462.P6-0024 28-128800.M.-OPR-P6-0024 ZRC SAZU (N)
             
ŠifraNaslovVodjaTrajanjePPS   elementSodelujoči
Z6-9371Sociolingvistična variantnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analizadr. M. Bitenc01.10.19-30.11.2428-122447.Z6-9371-
J6-2587Transformacije - iz materialnega v virtualno. Digitalni korpus stenskega slikarstva - nove razsežnosti raziskav srednjeveške umetnosti v Sloveniji.dr. M. Oter (Gašper Cerkovnik)01.09.20-31.08.2428-122446.J6-2587ZRC SAZU (N), UNG
J6-2590Heglova politična metafizikadr. Z. Kobe01.09.20-31.08.2428-122454.J6-2590-
J6-2584Zgodovina slovenskega literarnega prevodadr. N. Kocijančič Pokorn01.09.20-31.08.2428-122451.J6-2584ZRC SAZU, UM
J6-2585Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnostidr. M. Marinčič01.09.20-31.08.2428-122451.J6-2585-
J6-2586Digitalna demonstracija cerkvene glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Kranjskodr. K. Grabnar (Aleš Nagode)01.09.20-31.08.2428-122460.J6-2586ZRC SAZU (N)
J6-2588Koprska Pretorska palača: podoba, pomen in namendr. R. Novak Klemenčič01.09.20-31.08.2428-122446.J6-2588ZVKDS, ZRC SAZU
J6-2583Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletjudr.M. Dović (Tanja Žigon)01.09.20-31.08.2428-122451.J6-2583ZRC SAZU (N), UNG
J5-3114Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šolidr. S. Pečjak01.10.21-30.09.2428-122442.J5-3114UM FF (N), PEI, UM FNM
J6-3138Resnica in indirektnost. Na poti do nove teorije resnicedr. S. Krečič Žižek01.10.21-30.09.2428-122454.J6-3138-
J6-3124Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine  ter spominadr. B. Repe01.10.21-30.09.2428-122450.J6-3124ZRC SAZU, UL PeF, UL FA
J5-3109Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladihdr. M. Antić Gaber01.10.21-30.09.2428-122445.J5-3109UL FDV (N)
J5-3112Vrednotenje trajnostnega razvoja urbanega prostora skozi parametre razvoja socialne infrastrukture in življenjskega zadovoljstvadr. D. Kobal Grum01.10.21-30.09.2428-122442.J5-3112Evro (N), NU, INV, INRISK
J5-3120Samoregulacijski mehanizmi in podpora digitalne tehnologije v doseganju višje kakovosti življenjadr. M. Svetina01.10.21-30.09.2428-122442.J5-3120UM FF (N), UM FE, UP IAM, A1 Slovenija
J6-3135Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenijedr. L. Stefanija01.10.21-30.09.2428-122460.J6-3135UL FDV, UL AG, ZRC SAZU, UL FRI
J6-3137Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti. Primer Slovenije, 1947–1979dr. B. Žerovc01.10.21-30.09.2428-122446.J6-3137ZRC SAZU
J6-3133Osiroteli predmeti: obravnava vzhodnoazijskih predmetov izven organiziranih zbirateljskih praks v slovenskem prostorudr. N. Vampelj Suhadolnik01.10.21-30.09.2428-122452.J6-3133POKMUZ CEe, ZRS Koper
J6-3126Protourbano gradišče Pungrt nad Igom: od 10 hektarjev k 10 mikronomdr. M. Črešnar01.10.21-30.09.2428-122453.J6-3126 UL BF, Arhej d.o.o.
J6-3123Greh, sramota, simptom: samomor in njegove percepcije na Slovenskem (1850-2000)dr. A. Cergol Paradiž01.10.21-30.09.2428-122450.J6-3123INZ (N), UP, IAM, ZRS Koper
J7-3159Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnostidr. Š. Arhar Holdt01.10.21-30.09.2428-122459.J7-3159UL PeF, UL FU, UL FRI
J5-3113Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja okužbdr. T. Šraj Lebar01.10.21-30.09.2428-122442.J5-3113UP IAM (N), NIJZ
J6-3144Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstudr. G. Kirn01.10.21-30.09.2428-122461.J6-3144UL FDV, ZRC SAZU, UL ALUO
J5-4590Kognitivni nadzor onkraj izvršilnih funkcijdr. G. Repovš01.10.22-30.09.2528-122458.J5-4590UL MF, PSIH-KLINIKA
J5-4591Dolgotrajni covid kot zapuščina pandemije: psihološki simptomi, psihosocialni dejavniki in posledicedr. G. Zager Kocjan01.10.22-30.09.2528-122442.J5-4591NIJZ, URI-SOČA
J6-4602Materinstvo in reproduktivna politika v 19. in 20. stoletjudr. A. Cergol Paradiž01.10.22-30.09.2528-122450.J6-4602INZ, ZRC SAZU
J6-4620Na poti k zgodovini primerjalne književnosti v luči globalizacije: Matija Murko in njegovi mednarodni sodelavcidr. B. Zabel01.10.22-30.09.2528-122454.J6-4620-
J6-4624Zgodovina in dediščina jugoslovanske socialne filozofije (1960-1990)dr. G. Moder01.10.22-30.09.2528-122454.J6-4624-
J6-4625Imena na konicu nosu: imenovanje, voh in resnicadr. S. Hajdini01.10.22-30.09.2528-122454.J6-4625-
Z6-4617Na drevesnici temelječ pristop k raziskavam govorjene slovenščinedr. K. Dobrovoljc01.10.22-30.09.2428-122459.Z6-4617-
J5-4596Višjestopenjske bibliografske storitvedr. V. Batagelj (Jan Pisanski)01.10.22-30.09.2528-122456.J5-4596UP FAMNIT (N)
J6-4610Izolirani ljudje in skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškemdr. D. Podjed (Rajko Muršič)01.10.22-30.09.2528-122444.J6-4610ZRC SAZU (N), HRZZ
J6-4612Teža preteklosti. Dediščina večkulturnega območja: primer Kočevskedr. A. Moric  (Alenka Bartulović)01.10.22-30.09.2528-122444.J6-4612ZRC SAZU (N)
J7-4598Prostorsko upravljanje in stanje rekreacijske infrastrukture ter rekreacijske navade v kontekstu družbenih sprememb v zadnjih treh desetletjihdr. N. Marot (Dejan Cigale)01.10.22-30.09.2528-122449.J7-4598UL BF (N)
J7-4599K zdravju naravnano vedenje kot kreator trajnostnega razvoja grajenega okoljadr. B. Grum (Darja Kobal Grum)01.10.22-30.09.2528-122442.J7-4599EPF-NOVA-UNI
J7-4641Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo - HEI-TRANSFORMdr. S. Ifko (Barbara Lampič)01.10.22-30.09.2528-122449.J7-4641UL FA (N)
J7-4642MEZZANINE: Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenski jezikdr. S. Krek01.10.22-30.09.2528-122459.J7-4642UM FERI (N)
L6-4621Digitalizacija zapuščine Franceta Marolta in razumevanje njegovega znanstvenega in umetniškega deladr. K. Bogunovič Hočevar01.10.22-30.09.2528-122460.L6-4621 
J6-4618Življenje Skuškove zbirke od dnevne sobe do virtualnega muzejadr. N. Vampelj Suhadolnik01.05.23-30.04.2628-122452.J6-4618ZRS Koper (N), ZRC SAZU, ETNO-MUZEJ
Z5-50177Mentalna predstava prostora: Oblike in mehanizmi kratkoročnega beleženja in vzdrževanja prostorskih informacijdr. N. Purg01.10.23-30.09.2528-122458.Z5-50177 
J6-50187Biti evropski in protikolonialen: utopični realizem jugoslovanskega neuvrščenega internacionalizmadr. J. Ramšak (A.-S. Lunaček Brumen)01.10.23-30.09.2628-122444.J6-50187ZRS Koper (N), INZ, UL FDV, ETNO-MUZEJ
J5-50169Jezikovna dostopnost pravic socialnega varstva v Slovenijidr. L. Mišič (Špela Arhar Holdt)01.10.23-30.09.2628-122459.J5-50169UL PF (N)
J6-50205Oblikovanje regionalnega umetnostnega središča v zgodnjem novem veku: primer Ljubljanedr. M. Klemenčič01.10.23-30.09.2628-122446.J6-50205ZRC SAZU, ZVLDS
J7-50093Štukmarmorni oltarji v Sloveniji: materiali, ohranjanje, pomendr. K. Kavkler (M. Klemenčič)01.10.23-30.09.2628-122446.J7-50093ZVKDS (N)
J6-50209Skupno med substanco in subjektom: heglovski predlog nove socialne ontologijedr. Z. Kobe01.10.23-30.09.2628-122454.J6-50209 
J5-50158Spol, demokracija in neokonservativno anti-gender gibanjedr. R. Kuhar01.10.23-30.09.2628-122445.J5-50158UL FDV, MI
J5-50172Afektivni mediji: transformacije javnega komuniciranja (AFEMED)dr. M. Pajnik (Roman Kuhar)01.10.23-30.09.2628-122445.J5-50172MI (N)
J6-50200Nevromodulacijski in vedenjski pristopi za izboljšavo simptomov disleksije pri slovensko govorečih otrocih in mladostnikihdr. C. Manouilidou01.10.23-30.09.2628-122448.J6-50200UL PeF, PSIH-KLINIKA
J6-50193Karnij in Karneola. Centralno naselje in njegova okolica med antiko in srednjim vekomdr.Z. Modrijan (Tina Milavec)01.10.23-30.09.2628-122453.J6-50193ZRC SAZU (N)
J6-50188Urbana morfologija Kopra v poznem srednjem vekudr. D. Mlacović01.10.23-30.09.2628-122450.J6-50188 
J6-50211Budizem v himalajskih puščavah: tradicija jogijev in jogini v Ladakhudr. N. Petek01.10.23-30.09.2628-122454.J6-50211 
J6-50204Romski glasbeniki na Slovenskem: družbeni položaj, kulturne prakse, interakcijedr. S. Pettan01.10.23-30.09.2628-122460.J6-50204 
J6-50208Novi teoretski pristopi k primerjalni transkulturni filozofiji in metoda sublacijedr. J. Rošker01.10.23-30.09.2628-122452.J6-50208 
J6-50202Konfucijanski preporod in njegov vpliv na sodobne vzhodnoazijske družbe skozi prizmo odnosa med individuumom in družbodr. T. Sernelj01.10.23-30.09.2628-122452.J6-50202 
J6-50203Začetki slovenske posvetne dramatike in gledališča (1670-1848) dr. L. Vidmar (Tone Smolej)01.10.23-30.09.2628-122455.J6-50203ZRC SAZU (N)
J6-50213Denudirane jame ravnine Nullarbordr. M. Lipar (Uroš Stepišnik)01.10.23-30.09.2628-122449.J6-50213ZRC SAZU (N), IJS, UL NTF
J6-50190Zgodovina ženskega dela v 19. in 20. stoletju na Slovenskemdr. M. Verginella01.10.23-30.09.2628-122450.J6-50190ZRC SAZU
J7-50215Estetika in strategije spominjanja v popularni kulturi: murali, film in popularna glasba kot spominsko delo - MEMPOPdr. N. Majsova (Gal Kirn)01.10.23-30.09.2628-122461.J7-50215UL FDV (N)
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element Sodelujoči
V6-2281 Dopolnitev Evidence prikritih vojnih grobišč in Registra vojnih grobišč s podatki o prikritih vojnih grobiščih v podzemnih jamah dr. P. Mikša 01.10.22-30.09.24 28-122450.V6-2281-ARRS ZRC SAZU
V5-2361 Bralni vzori: bralne navade strokovnih delavcev v vrtcih, šolah in fakultetah ter splošnih knjižnicah dr. D. Haramija  (S. Fras Popović) 01.10.23-30.09.25 28-122456.V5-2361 UM FF (N)
V5-2306 Duševno zdravje mladih v Sloveniji v kontekstu globalnih kriz: stanje, dejavniki tveganja in varovalni dejavniki dr. M. Kuhar (T. Šraj Lebar) 01.10.23-30.09.25 28-122442.V5-2306 UL FDV (N)
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element Sodelujoči
N6-0161 HUMEC: Humanizem v medkulturni perspektivi: Evropa in Kitajska dr. J. Rošker 01.10.20-30.09.24 28-122452.N6-0161 -
N6-0168 Raba prostora v starejši železni dobi med Alpami in Donavo. Primerjalna analiza arheoloških krajin na območjih najdiščnih kompleksov Süttő in Poštela dr. M. Črešnar 01.01.21-31.12.23 28-122453.N6-0168 Etӧvӧs Loránd University (N)
N7-0194 Kremacija ali inhumacija pri preteklih skupnostih? Multidisciplinarno vprašanje na evropski ravni dr. M. Črešnar 01.01.21-31.12.24 28-122453.N7-0194 IJS
N6-0190 Hraniti zmago: Preskrba s hrano in postimperialna tranzicija v čeških deželah in Sloveniji, 1918-1923 dr. R. Stergar 01.03.21-29.02.24 28-122450.N6-0190 ZRC SAZU
MN-0017 Neighbourhood Collective Action and Social Innovation for Resilient Cities in East Asia and Europe« (CASIE) dr. B. Križnik 01.01.24-28.02.26    
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element Država
BI-AT/23-24-002 Antične in sodobne podobe sveta. Apropriacija, orientalizem in nostalgija v antiki in v Jugovzhodni Evropi dr. B. Zabel 01.01.23-31.12.24 28-122704.BI-AT/23-24-02 AVSTRIJA
BI-AT/23-24-012 Kolonialna pisma Marka Antona Kappusa (1657-1717) v habsburško monarhijo: primerjalna raziskava v Avstriji in Sloveniji dr. I. Maver 01.01.23-31.12.24 28-122704.AT/23-24-012 AVSTRIJA
BI-AT/23-24-032 Posnemanje in tekmovanje: spodbujanje ljudskih jezikov v Evropi šestnajstega in sedemnajstega stoletja dr. O. Currie 01.01.23-31.12.24 28-122704.AT/23-24-032 AVSTRIJA
BI-HR/23-24-044 Prevajanje v dvojezičnih ustanovah v hrvaški in slovenski Istri in - stanje in perspektive dr. S. Paolucci 01.04.23-31.03.25 28-122704.HR/23-24-044 HRVAŠKA
BI-HR/23-24-048 Vpliv globalnih negotovosti na krepitev gibanja za prehransko suverenost na Hrvaškem in v Sloveniji (SLOHranA) dr. P. Simonič 01.04.23-31.03.25 28-122704.HR/23-24-044 HRVAŠKA
BI-ME/23-24-017 Kolektivni spomin in revizionizem - Spomeniki Narodnoosvobodilnega boja v Jugoslaviji na primeru Ljubljane in Podgorice dr. B. Balkovec 01.01.23-31.12.24 28-122704.ME/23-24-017 ČRNA GORA
BI-ME/23-24-018 Kulturna izmenjava med Slovenijo in Črno goro prek prevajanja dr. A. Mezeg 01.01.23-31.12.24 28-122704.ME/23-24-018 ČRNA GORA
BI-TR/22-24-03 Lokalne prevajalske in tolmaške prakse v globaliziranem svetu dr. N. Kocijančič Pokron 15.01.22-31.12.24 28-122704.TR/22-24-03 TURČIJA
BI-US/22-24-032 Prispevki k zgodovini prevajanja med Slovenijo in ZDA dr.  N. Kocijančič Pokorn 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-032 ZDA
BI-US/22-24-058 Jezikovna relativnost in teorija prevajanja dr.  M. Currie Ožbot 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-058 ZDA
BI-US/22-24-042 Slovarji in izkušnje Slovencev - emigrantov v Združenih državah Amerike (konec 19. in začetek 20. stoletja) dr.  M. Vrbinc 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-042 ZDA
BI-US/22-24-123 Učinek pandemije COVID-19 na kognicijo dr.  A. Podlesek 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-123 ZDA
BI-US/22-24-137 Izražanje fiktivnega premikanja v angleščini in slovenščini dr.  F. Lipovšek 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-137 ZDA
BI-US/22-24-166 Upravljanje heterogenosti: Primer Habsburške monarhije in ZDA dr.  R. Stergar 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-166 ZDA
BI-US/22-24-090 Kanada v tujini dr.  J. F. Blake 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-090 ZDA
BI-US/22-24-040 Zbirateljske prakse na periferiji: vzhodnoazijski tekstil v slovenskih muzejih in v Muzeju umetnosti Birmingham v ZDA dr.  N. Vampelj Suhadolnik 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-040 ZDA
BI-US/22-24-173 Razumevanje in uporaba konceptov in teorij informacijske znanosti med knjižničarji dr.  T. Merčun Kariž 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-173 ZDA
BI-US/22-24-088 Angleščina v Srednji Evropi dr.  M. Kavalir 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-088 ZDA
BI-US/22-24-175 Spretnosti za poklice prihodnosti v jezikovnih študijskih programih dr.  T. Balažic Bulc 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-175 ZDA
BI-US/22-24-120 Čez Atlantik z esteti: Poučevanje britanske književnosti poznega 19. stoletja v Sloveniji in ZDA dr.  A. Šporčič 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-120 ZDA
BI-US/22-24-012 Vpliv japonskega haikuja na ameriško in slovensko poezijo dr.  D. Čerče 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-012 ZDA

Mednarodni projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
GA No. 742683 EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region/ Povojne tranzicije v perspektivi spola: primer severovzhodnega jadranskega prostora dr. M. Verginella 01.12.17-30.11.23 28-122600.EIRENE
101060963 Humanities Rock! Human(e) to Animals – Science Covers Every Being! dr. S. Jerše 11.04.22-10.12.23 28-122601.HUM-ROCK-22-23
101061748 FIERCE: Feminist Movements Revitalizing Democracy in Europe dr. R. Kuhar 01.09.22-31.08.25 28-122600.FIERCE
101084234 FLIARA: Female-Led Innovation in Agriculture and Rural Areas dr. B. Lampič 01.01.23-31.12.25 28-122600.FLIARA
GA. No. 101068435 PH in Transition - Public Health in Transition. Health Care at the Dawn of the Habsburg Empire (1918–1924) dr. F. Toncich 01.10.22-30.09.24 28-122601.PH-IN-TRANS
101095729 DEAGENCY: The roles of the agency of the dead in the lives of individuals in contemporary society dr. M. Mencej 01.09.23-31.08.28 28-122600.DEAGENCY

 

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
EP 04/2023-2024 Master Course of Conference Interpreting – University of Ljubljana, 3rd and 4th semester of a 2 year course in the academic year 2023/24 dr. A. Maček 01.10.23-31.07.24 28-122602.MAST.COURSE-23
Ares(2023)3349864 – Spirit(2023)1001502 EMCI Consortium Project 2023-24: Excellence in Conference Interpreting Training through Quality Assurance (QA), Training of Trainers (ToT) and sharing of best practices with an interest in new technologies and their implementation dr. A. Maček 01.10.23-30.09.24 28-122602.QAEMCI23-24
ŠifraNaslovVodjaTrajanjePPS   element
DRP0200409COMMHERITOUR: Community-based models for the sustainable valorisation of cultural heritage crafts to enhance economic and tourism performance of remote areas of the Danube Regiondr. V. Zavratnik01.01.24-30. 06. 2628-122611.COMMHERITOUR
NOO 2024: št. Pogodbe: 2330-23-111086Posodobitev pedoloških podatkov o kmetijskih tleh v Pedološki karti Slovenije 2024–2026dr. B. Repe11.06.24-30.06.2628-122710.PEDOLOŠKI-REPE
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
2020-1-IE02-KA203-000758 IPEDU: Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy. dr. P. Vilar 01.09.20-31.08.23 podaljšan do 31.12.23 28-122620.IPEDU
618793-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP The HAPPY Project: Qualitative research methodology in Higher education teaching APProaches for sustainabilitY and well-being in Bhutan dr. R. Muršič 15.01.21-14.01.24 podaljšan do 14.01.25 28-122620.HAPPY
2021-1-IE01-KA220-VET-000033321 REBOUND: Fostering Resilience in Rural Communities dr. I. Potočnik Slavič 01.11.21-01.11.23 28-122620.REBOUND
KA220-HED-40A3814B LITPRAX: Literature in praxis: Professional challenges of reading, translating and editing in digital age dr. M. Šabec 01.01.22-30.06.24 28-122620.LITPRAX
2021-1-SK01-KA220-HED-000032157 SKLA:Innovation and optimization of educative tools and resources in the field of Slovak language education beyond the territory of Slovakia dr. J. Pallay 16.05.22-15.05.25 28-122620.SKLA
2022-1-NL01-KA220-HED-000089789 IDEA: Expanding the network of Inclusion, Diversity, Equity and Access (IDEA) practicioners in higher edu-cation through institutional capacity building dr. M. Ilc Klun 01.09.22-31.08.25 28-122620.IDEA
2022-1-SI01-KA220-SCH-000087839 MORE: Setting up a Reading Motivator in the Digital Age: introducing new approaches of reading for pleasure pedagogy in primary schools dr. A. Vogrinčič Čepič 31.12.22-30.12.25 28-122620.MORE
GA No. 101104564 Academy For Creative, Innovative And Inclusive Schools (ACIIS) dr. N. Kristl 15.06.23-14.06.26 28-122620.ACIIS
KA220-ADU-E9371DEB SURF: Sustainable Rural Future dr. I. Potočnik Slavič 04.12.23-03.12.25 28-122620.SURF
KA220-SCH PLATEFORME EUROPEENNE D'APPRENTISSAGE PERSONNALISE DES LANGUES_PLUS (PEAPL+) dr. M. Schlambergr Brezar 18.12.23-17.12.26 28-122620.PEAPL+
KA220-HED-A8EDD18D EC: Europa Ciceroniana (EC) dr. D. Movrin 31.12.23-30.12.26 28-122620.EC
101127438 FRAnt:Charter of Fundamental Rights of The European Union: An Anthropological Perspective dr. U. Čebron Lipovec 01.03.24-28.02.27 28-122620.FRANT
ŠifraNaslovVodjaTrajanjePPS   element
SAVaNTSystematicity and Variation in Word Structure Processing Across Languages: a Neuro-Typology approach (SAVaNT)dr. C. Manouilidou01.03.21-31.08.2428-122630.SAVANT
WU-22-0358, WU-23-0254, WU-24-0219The Longitudinal study of Alzheimer’s Disease (AD) risk and resilience factors in the Human Connectome Project (HCP) in Aging Cohortdr. G. Repovš30.09.21-29.09.2628-122630.ALZHEIMER
C3330-22-252007Digital Aestheticization of Fragile Environments (DigiFREN)dr. B. Bajič01.10.22-30.09.2528-122630.DIGIFREN
Vital normativityVital normativity: Beyond the Is-Ought Dividedr. S. Vörös31.03.23-31.08.2428-122630.VITAL-NORM
KKM/2022/AdmFLAX Foundation - supporting Ukrainian scholars in 2023-2024 - Vira Kutyrovadr. R. Kuhar01.07.23-30.06.2528-122640.FLAX
EUTOPIA-SIF-GSRaziskovalno gostovanje Eutopia SIF - MINORity EcoCultural Heritage RelatiOnalitiES: Human-induced environmental destruction, activism and memory in two Eastern European minority borderlandsdr. G. Kirn01.09.23-31.08.2528-EUT_SIF.GS.EU
RF1 AG078304Cloud-Based Big Neuroimaging Data Resource for Harmonized Research on Neuropsychiatric Symptoms in Alzheimer's Diseasedr. J. Demšar01.10.23-31.03.2528-122630.HARVARD-ALZ
3RF1AG078304-01S1Cloud-Based Big Neuroimaging Data Resource for Harmonized Research on Neuropsychiatric Symptoms in Alzheimer's Diseasedr. J. Demšar01.10.23-31.03.2528-122630.HARVARD-ALZ
NOO 2024 - Radovan, MarkoUporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanjudr. M. Radovan05.04.24-30.05.2628-122610.GAI
2018-EVA-VörösLaying Down a Path in Walking: The Life-Worlds of Francisco Vareladr. S. Vörös01.10.19-31.12.2428-122640.EVA-VÖRÖS
RG001-N-23The Problem of Freedom, Humanism and the Human Subject in Intercultural Perspective: Europe and Taiwandr. T. Sernelj01.01.24-31.12.2628-122640.CCKF-TS
SP004-U-23Publication subsidy for the book “Chinese Philosophy in Transcultural Contexts: Comparative Approaches and the Method of Sublation”dr. J. Rošker01.07.24-30.06.2528-122640-CCKF-JR
BIBLILITEFRABIBLILITEFRA: La recherche linguistique et littéraire francophones dans quatre universités de l'ECO de 2010 au 2025 (avec Bibliographie)dr. M. Schlamberger Brezar01.07.24-31.08.2528-122630.BIBLITEFRA

Tržni projekti

ŠifraNaslovVodjaTrajanjePPS   elementNaročnik
100/2023-72Analiza vlog in potreb razrednikov pri vodenju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šolidr. P. Gregorčič Mrvar01.10.23-01.10.2528-122710.RAZREDNIKIMinistrstvo za vzgojo in izobraževanje
JN-Z086052/2024Vzdrževanje podatkov o razvrednotenih območjih - RAZVREDNOTENA3dr. B. Lampič04.05.24-15.11.2428-122730.RAZVREDNOTENA3Geodestski inštitut Slovenije
HUD Sklad - Jana RoškerKrepitev transkulturnega dialoga in razvoj globalne etikedr. J. Rošker24.05.24-31.12.2428-RSF_ARIS.HUD SKLADARIS
804-2-2021-19RUSALKA: Izvedba aktivnosti v sklopu projekta Oživitev življenja ob in v reki Temenicidr. B. Lampič15.04.22-31.12.2428-122720.RUSALKAObčina Trebnje
JN-ZP07/2022Strokovna pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju podatkov o razvrednotenih območjih - RAZVREDNOTENA2dr. B. Lampič01.05.22-31.12.2428-122730.RAZVREDNOTENA2Geodetski inštitut Slovenije
1612-4/2019/249Program NEON – Varni brez nasilja in NEON 2022dr. T. Pirc13.03.20-31.12.2528-122710.NEONMinistrstvo za zdravje
NOO 2024: št. Pogodbe: 2330-23-111086Posodobitev pedoloških podatkov o kmetijskih tleh v Pedološki karti Slovenije 2024–2026dr. B. Repe11.06.24-30.06.2628-122710.PEDOLOŠKI-REPEMinistrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano in Kmetijski inštitut

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi