Rimska književnost in civilizacija

Rimska književnost in civilizacija

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Movrin David

Vsebina

Predmet je zasnovan pregledno, deloma kot pregled kulturne in literarne zgodovine, deloma po tematskih sklopih. Literarna obdobja, zvrsti, avtorji in dela so vselej predstavljeni z odlomki v slovenskem prevodu. Odlomki ilustrirajo tudi zgodovinski in kulturni kontekst: pomembni politični dogodki, miselne smeri, smeri v likovni umetnosti, okoliščine posredovanja in sprejemanja besednih umetnin.
1. semester:
- geografska orientacija po antični Italiji in rimskem imperiju;
- razvoj političnih ustanov;
- vojaška organizacija;
- gospodarstvo v rimskem imperiju;
- religija;
- literarna kultura in gledališče;
- ustanove vsakdanjega življenja (rojstvo, poroka, smrt in pogrebni običaji itd.); bivalna kultura (ureditev mest, javne zgradbe, bivališča, ceste, življenje na podeželju) in drugi vidiki vsakdanjega življenja.
2. Pregled rimske književnosti ob odlomkih v prevodu; posamezni citati in terminologija tudi v latinščini.
- srednja republika
- pozna republika
- avgustejsko obdobje
- cesarska doba
Ob odlomkih, na katere se študenti doma vnaprej pripravijo, poteka tudi diskusija o posameznih problemskih temah: dojemanje prostora in časa, kult bogov, položaj posameznika v družbi, odnos med spoloma in v družini, položaj žensk in otrok, odnos do vojne, odnos do drugih ljudstev itd.