Sistemske in ekonomske osnove izobraževanja

Sistemske in ekonomske osnove izobraževanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela

- Opredelitev predmeta:ekonomske in zakonodajne osnove izobraževanja
- Zakonske osnove izobraževanja. Zakonodaja za področja izobraževanja v Sloveniji
- Izobraževanje kot ekonomska kategorija.
- Komplementarnost vlaganj v izobraževanje. Proizvodna funkcija izobraževanja. Učinkovitost vlaganj v izobraževanje. Javno in zasebno financiranje izobraževanja.
- Šolnine in socialna pravičnost v izobraževanju. Struktura cene izobraževalne storitve.
- Sistem financiranja izobraževanja v Sloveniji..
- Odnos med izobraževanjem in gospodarskim razvojem.
- Teorija človeškega kapitala.
- Tok in zaloga kapitala znanja, sestava izobraževalnega kapitala
- Investicijski in potrošniški značaj vlaganj v izobraževanje
- Izobraževanje in cilji ekonomske politike. Polna zaposlenost kot cilj ekonomske politike v povezavi z izobraževanjem.
- Brezposelnost, vrste in možnosti njenega reševanja z izobraževanjem.
- Financiranje izobraževanja. Viri sredstev za izobraževanje, način zbiranja sredstev, načini financiranja.
- Planiranja izobraževanja: ekonomske in pravno-formalne osnove. Primerjalna analiza izdatkov za izobraževanje.
- Sistemska ureditev izobraževanja.: zakonske osnove sistema, standardi in normativi
- Naloge in funkcije Strokovnih svetov RS drugih organov na področju vzgoje in izobraževanja

– Bevc, M. (2003). Pravičnost financiranja izobraževanje in ostale dimenzije pravičnosti v zvezi z izobraževanjem. V: IB – Revija za planiranje, št. 1, , str. 54 – 64
– Bevc, M.(1999). Financiranje, učinkovitost in razvoj izobraževanja. Didakta, Radovljica, str. 1 - 196
– Bevc, M.(2003). Analiza pravičnosti financiranja izobraževanja iz javnih sredstev v Sloveniji. V: IB – Revija za planiranje, št. 1, , str. 65 – 86
– International encyclopedia of economics of education. (1995). Ed.: Martin Corney, Pergamon (izbrana gesla)
– Černetič, M. ( 1999). Ekonomika izobraževanja in raziskovanja. Moderna organizacija, Kranj, str. 1-180
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja . Vir: Spletne strani MŠŠ
– Belfield, C.R. (2000). Economic principles for education. Edvard Elgar Publishing. Northampton, str. 1-71
– Zakoni s področja vzgoje in izobraževanja (Vir: Spletne strani MŠŠ).
– Sardoč, M.(2013). Enake (izobraževalne) možnosti in družbena neenakost. V: Sod. ped., št. 2
– Kodelja, Z. (2006). O pravičnosti v izobraževanju. Ljubljana:Krtina
– Dearden, L., Machin, S. Vignoles, A. (2010). The contribution of econimcs of education to education. V: Disciplines of Education, London: Routledge
– Bevc M. (2006). Ekonomski pomen izobraževanja. Fakulteta za management: Koper