Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum

Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podreka Jasna, prof. dr. Kuhar Roman

Vsebina

Predmet je vsebinsko sestavljen iz treh enot.

V okviru prve enote se študenti in študentke seznanijo z različnimi vrstami virov v sociološkem raziskovanju ter usposobijo za njihovo iskanje, uporabo in citiranje. Osvojili bodo osnovno znanje branja in pisanja socioloških tekstov.
V okviru druge enote se študenti in študentke seznanjajo z osnovami iskalnih strategij, seznanjanje z iskalniki ter spoznavanje informacijskih virov; podani so elementi iskanja temeljne literature ter načini dostopanja do elektronskih besedil.
V tretjem sklopu se bodo študenti seznanili z arhivskim gradivom na primeru konkretne empirične študije o oblikovanju slovenskega izobraženstva konec 19. stoletja. Obiskali bodo izbran arhiv, kjer se bodo seznanili z gradivom in arhivskim delom.