Sodobna kitajščina 2

Sodobna kitajščina 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:180

ECTS točke:12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Istenič Kotar Saša, Peng Huihui, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina

Srednji nivo kitajskega jezika v obsegu 4. stopnje HSK. Predmet istočasno obravnava tradicionalne in poenostavljene pismenke.
Poudarek je na kompleksnejšem govornem sporazumevanju, bralnem razumevanju in postopni prehod na formalni stil pisanja.