Sodobna kitajščina 4

Sodobna kitajščina 4

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: Peng Huihui, prof. dr. Petrovčič Mateja

Vsebina

Nadgradnja sodobne kitajščine s poudarkom na pisnem izražanju z elementi Visoke kitajščine; spoznavanje kitajske kulture skozi jezik.