Terenske vaje II

Terenske vaje II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Novak Klemenčič Renata

Vsebine so vezane na predavanja (pregledi in izbrana poglavja slovenske in obče umetnosti, usmeritveni strokovni predmeti) in seminarje, vendar se obenem fleksibilno prilagajajo aktualnim dogajanjem v stroki (trenutni spomeniškovarstveni posegi, nova odkritja na terenu, pomembne razstave itd.). Pod vodstvom izvajalca študentje teoretična znanja, ki jih prejmejo pri predavanjih in seminarjih, uporabljajo v praksi in jih aplicirajo ob analizi izbranih spomenikov. Lokacije so izbrane tako, da se študentje soočajo s čim kompleksnejšo in raznovrstno umetnostnozgodovinsko problematiko (arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, notranja oprema, umetna obrt; kronološko od antike do sodobnosti), obenem pa omogočajo kar se da celovit strokovni pristop (topografski, kronološki, konservatorski, muzeološki slogovni, morfološki, ikonografski itd.).

Pred začetkom študijskega leta izvajalec pripravi seznam obvezne literature skladno z načrtom in vsebino terenskih vaj. / Before the beginning of the academic year the lecturer prepares a list of required literature in accordance with the semester plan for the fieldwork and excursions.
Najpomembnejši reviji za področje Slovenije / Most important journals on history of art in Slovenia:
Revija/Journal Zbornik za umetnostno zgodovino, 1921 ss.
Revija/Journal Acta historiae artis Slovenica, 1996 ss.