Uporabniki informacijskih virov in storitev

Uporabniki informacijskih virov in storitev

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vilar Polona

• Informacijske potrebe
o Značilnosti informacijskih potreb
o Vrste informacijskih potreb glede na različne kriterije (izraženost, lastnosti uporabnika, kontekst...)
• Informacijsko vedenje
o Vrste informacijskega vedenja: vedenje pri iskanju informacij, vedenje pri poizvedovanju
o Modeli informacijskega vedenja
o Sorodni koncepti: relevantnost, koristnost, izrazitost, srečevanje informacij, izogibanje informacijam, informacijska revščina,…
• Uporabniki
o Pravice uporabnikov
o Vrste uporabnikov glede na različne značilnosti (starost, področje oziroma stroko, …)
o Uporabniki s posebnimi potrebami
o Komunikacija in delo z uporabniki

1. Case, D. O., Given, L. (2016). Looking for information : a survey of research on information seeking, needs, and behavior. 4th ed. Bingley : Emerald. COBISS.SI-ID - 63164258
2. Fisher, K. E. , S. Erdelez, L.E.F. McKechnie (ur.). (2005). Theories of Information Behavior. Medford, New Jersey: Information Today. COBISS.SI-ID - 224965632
3. Sečić, D. (2006). Informacijska služba u knjižnici. 2. izd. Lokve: Benja. COBISS.SI-ID - 37599074
4. Vilar, P. (2005). Informacijsko vedenje: modeli in koncepti. Knjižnica, 49 (1/2), 77-104.URL: https://journals.uni-lj.si/knjiznica/article/view/14145
5. Relevantne domače in tuje objave raziskav o potrebah in vedenju uporabnikov.

Priporočena literatura:
6. Nicholas, D., Herman, E. (2009). Assessing information needs in the age of the digital consumer. 3rd edition. London: Routledge.