Upravljanje knjižnic

Upravljanje knjižnic

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina

• Načrtovanje knjižnic in njenih storitev
• Vrednotenje dela in storitev knjižnic
o Izpopolnjevanje delovnih procesov
o Izpopolnjevanje storitev knjižnice
• Povezovanje knjižnic v sisteme in z drugimi ustanovami v okolju
• Deležniki (nosilci interesov) knjižnice

1. Hakala-Ausperk, C. (2011). Be a great boss : one year to success. Chicago: American Library Association.
2. Matthews, J. R. (2007). The evaluation and measurement of library services. Libraries Unlimited.
3. Streatfield, D., & Markless, S. (2012). Evaluating the impact of your library. London: Facet.