Uvod v etnomuzikologijo D

Uvod v etnomuzikologijo D

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

• Zgodovinski pregled razvoja etnomuzikologije.
• Sodobni koncepti, teorije in metode.
• Odnos med glasbenim narodopisjem, primerjalno muzikologijo, in moderno etnomuzikologijo ter med etnomuzikološko prakso v Sloveniji in drugje po svetu.
• Etnomuzikologija in druge vede.
• Pomembni etnomuzikologi, ustanove, združenja in relevantna literatura na Slovenskem in drugje.
• Pot od terenskega raziskovanja do objave etnomuzikološkega prispevka.
• Uvod v etnokoreologijo in etnoorganologijo.
• Izbrane teme iz slovenske in svetovne etnomuzikološke prakse.

• Rice, Timothy. Ethnomusicology: A Very Short Introduction
• Pettan, Svanibor. "Zanzibar in slovenska etnomuzikologija"
• Leydi, Roberto: Druga godba (Uvod in Spremna beseda)
• Vodušek, Valens: "O evropski etnomuzikologiji"
• Kumer, Zmaga. Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi
Dodatna literatura:
• Myers, Helen (ur.). Ethnomusicology: An Introduction
• Baumann, Max Peter (ur.). The World of Music: Readings in Ethnomusicology
• Kaufman Shelemay, Kay (ur.). Ethnomusicology – History, Definitions, Scope
• Magrini, Tullia (ur.). Music and Gender
• Merriam, Alan. Antropologija glasbe
• O'Connell, John Morgan in Salwa El-Shawan Castelo-Branco. Music and Conflict