Uvod v filmske študije

Uvod v filmske študije

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petek Polona

Vsebina

Predmet izhaja iz osveščenosti o kompleksnosti filma kot umetnostnega in ekonomskega, kulturnega in družbenega fenomena. Zato za izhodišče jemlje pisan nabor strokovne literature, ki bo študentom omogočila vpogled v večplastnost tega medija in v raznovrstnost temeljnih pristopov filmske vede.
Skozi preplet zgodovinskih okoliščin, industrijske politike, avtorskih angažmajev in umetnostnih premen sledi razvoju filma od začetkov do sodobnosti. Predavanja zaradi tega nujno vključujejo tudi filozofijo in psihologijo umetnosti, osnove filmske estetike ter sodobne sociološke analize post-industrijske družbe.
Soočenju z različnimi teoretskimi možnostmi obravnavanja filma kot kompleksnega sistema kroženja produktov, blaga, idej, dela in kapitala predavanja in seminarji dodajajo tudi konkretne filmske analize.