Uvod v latinsko filologijo

Uvod v latinsko filologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Movrin David

Vsebina

- pojem klasična filologija
- pojem latinistika
- pojem antika in njen časovni prerez
- znanstvena in strokovna terminologija za področje latinistike
- sorodne in pomožne vede, njihovi najaktualnejši dosežki
- tradicionalni pristopi k obravnavi latinskih besedil
- tekstnokritične izdaje latinskih besedil, njihov pomen in uporaba; citiranje literature
- zgodovina klasične filologije kot vede od antike do danes
- najpomembnejši priročniki za področje latinistike (in grecistike)
- priprava seminarskih nalog
- elektronski in spletni viri za področje klasične filologije
- razvoj pisave
- zgodovina klasične filologije na Slovenskem