Kontakt

+386 1 2411 344
Andreja.retelj@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

V zimskem semestru 2023/2024 bom imela redno govorilno uro v živo ob ponedeljkih od 13.00 do 14.00. Obvezna predhodna prijava po emailu! Od torka do petka sem študentom vsak dan na voljo po Zoomu. Ob prijavi dobite aktivno povezavo.

Kabinet

317

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

doc. dr. Andreja Retelj

Študij nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 2006 do 2014 zaposlena kot učiteljica nemščine na Gimnaziji Novo mesto. Od novembra 2014 zaposlena na Filozofski fakulteti. Od 2012 asistentka, od 2017 docentka za didaktiko nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študijska in raziskovalna bivanja: Bayreuth (2002/2003), Regensburg (2004) Göttingen (2006), Mannheim (2016, 2017, 2018), Schwäbisch Hall ( 2016), Tromso/Norveška (2021, 2022).

Raziskovalno se ukvarja z didaktiko terciarnih jezikov, večjezičnostjo, IKT v izobraževanju in izobraževanjem učiteljev tujih jezikov.

Je predsednica maturitetne komisije za nemščino na splošni maturi in članica strateškega tima projekta JEŠT. V letu 2022 je bila imenovana v delovno skupino za pripravo strategije za urejanje jezikovne politike do leta 2030 na MIZŠ.

V študijskem letu 2021/2022/23 opravlja vlogo namestnice predstojnice Oddelka za germanistiko.

Izvirni znanstveni članki v zadnjih 5 letih

2022

 • RETELJ, Andreja. Entwicklung der digitalen Kompetenz von angehenden DaF-Lehrkräften an der Universität Ljubljana. Folia linguistica et litteraria. [Online ed.]. 2022, br. 41, str. 139-161, ilustr. ISSN 2337-0955. https://folia.ac.me/image/41/Folia_41.pdf, DOI: 10.31902/fll.41.2022.7.
 • RETELJ, Andreja. Einstellungen von slowenischen DaF-Lehrenden zur Mehrsprachigkeit. Palimpsest : international journal for linguistic, literary and cultural research. 2022, br. 13, god. 7, str. 269-282, tabele. ISSN 2545-398X. https://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/article/view/5216/4535, DOI: doi.org/10.46763/PALIM22713269r
 • RETELJ, Andreja. Digitalne zmožnosti učiteljev tujih jezikov po epidemiji covida-19. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 3/4, str. 23-37, tabele. ISSN 0353-1392.
 • RETELJ, Andreja. The principles of multilingual pedagogy – taking a closer look at Slovenian curricula for German as a foreign language for elementary school = Prinzipien der Mehrsprachigkeitsdidaktik – slowenische Daf-Lehrpläne für Grundschule unter der Lupe. Studii de ştiinţa şi cultura. [Spletna izd.]. 2022, vol. 18, nr. 2, str. 75-85. ISSN 2067-5135. http://www.revista-studii-uvvg.ro/files/SSC%202022/SSC%20nr%202%20-%20i…. [COBISS.SI-ID 111334147]
 • RETELJ, Andreja. A lexical error analysis in written texts by learners of German as a foreign language = Die Analyse der lexikalischen Fehler in geschriebenen Texten von DaF-Lernenden. Studii de ştiinţa şi cultura. [Spletna izd.]. 2022, vol. 18, nr. 3, str. 111-120, tabele. ISSN 2067-5135. http://www.revista-studii-uvvg.ro/files/SSC%202022/SSC%20nr%203%20-%20s….

2021

 • RETELJ, Andreja. Potenziale der Aktionsforschung für die Professionalisierung des Fremdsprachenlehrerberufes. German as a foreign language : GFL. 2021, no. 3, str. 17-36, ilustr. ISSN 1470-9570. http://www.gfl-journal.de/index.php.
 • RETELJ, Andreja. Frühe Mehrsprachigkeit in Slowenien : Einstellungen der Eltern gegenüber dem Fremdsprachenlernen im Vorschulalter. Vestnik za tuje jezike. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 13, št. 1, str. 501-517, ilustr. ISSN 1855-8453. https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/view/10466/9980, DOI: 10.4312/vestnik.13.501-517

2020

 • RETELJ, Andreja (2020) Lehrwerkbegleitende online - Übungen für deutschlernen - didaktischer Mehrwert oder erfolgreiche Kommunikation Marketingstrategie? = Online vježbe njemačkog jezika - dodana didaktička vrijednost ili uspješna komunikacijska marketinška strategija?. Informatologia, ISSN 1330-0067, 2020, br. 3/4, str. 171-183.
 • RETELJ, Andreja (2020) Ansichten angehender DaF-Lehrender zur Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht. Vestnik za tuje jezike, ISSN 1855-8453. [Tiskana izd.], 2020, letn. 12, št. 1, str. 189-205.

2019

 • RETELJ, Andreja (2019) Der Einfluss des Schulpraktikums auf die Entwicklung der Lehrerkompetenzen von angehenden DaF-Lehrenden. Zielsprache Deutsch, ISSN 0341-5864, 2019, jg. 46, nr. 3, str. 33-52.

2018

 • LAH, Meta, RETELJ, Andreja (2018) Action research : how to introduce it into the curricula of future language teachers? = La recherche-action : comment l'introduire dans les cursus des futurs enseignants de langues ?. XLinguae, ISSN 1337-8384, jan. 2018, vol. 11, issue 1, str. 164-174, ilustr. http://www.xlinguae.eu/files/XLinguae1xl_2018_14.pdf.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

29. 09. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Sprejem za študentke in študente na izmenjavi

29. 09. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah

29. 09. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Osrednja prireditev projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 29. september 2023

28. 09. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Simpozij ob zaključku projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 2022–2023