Kontakt

+386 1 2411 388
Igor.zunkovic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Po individualnem dogovoru: kabinet petek, 8.50; mail; ZOOM.

Kabinet

425

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

doc. dr. Igor Žunkovič

Igor Žunkovič je doktoriral leta 2013 z disertacijo z naslovom Katarza in vesoljska zavest. Med letoma 2010 in 2013 je bil mladi raziskovalec, nato pa raziskovalec in od leta 2018 asistent na Oddelku za primerjalno književnost Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V letih 2018 in 2019 je bil član komisije za Grumovo nagrado, v letih 2021/22 je bil člank komisije za nagrado kresnik, je avtor znanstvene monografije Evolucija in literatura ter prevajalec monografij O izvoru zgodb Briana Boyda in Kako se literatura igra z možgani Paula B. Armstronga. Ukvarja se z zgodovino drame, nevrokognitivno literarno vedo, znanstvenimi pristopi k literaturi, poetiko Gregorja Strniše, literaturo in fiziko, zgodovino razmerja med literaturo in znanostjo, literarnim darvinizmom idr.    

1. ŽUNKOVIČ, Igor. The Cannibals among people. Slovene studies : journal of the Society for Slovene Studies, ISSN 0193-1075, 2019, letn. 41, no- 1, str. 3-21. [COBISS.SI-ID 69002338]

2. ŽUNKOVIČ, Igor. Pomen evolucijske vloge smeha in seksualnosti za razumevanje vloge gledalcev v starogrški tragediji. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, ISSN 0587-5161. [Tiskana izd.], 2017, letn. 49, št. 3/4, str. 149-165. [COBISS.SI-ID 65958498]

3. ŽUNKOVIČ, Igor. Literatura kot evolucijska prilagoditev. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], dec. 2017, letn. 40, št. 3, str. 49-68. [COBISS.SI-ID 65870178]

4. ŽUNKOVIČ, Igor. Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2017, letn. 65, št. 1, str. 183-198. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2017_1_15.pdf. [COBISS.SI-ID 63787362]

5. ŽUNKOVIČ, Igor. Ali je nevroznanost rešila humanistiko? : revizija razmerja med nevroznanostjo in literarno vedo pet let kasneje. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2016, letn. 61, št. 1, str. 101-112, 121. [COBISS.SI-ID 60504674]

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

17. 10. - 26. 10. 2023
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na ogled kratkega dokumentarnega filma Koliko pa ti šteješ?

10. 10. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca o zdravi dolgoživosti

06. 10. - 01. 11. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava ilustracij »O zajcu na luni in drugih živalih iz budističnih logov«

05. 10. - 15. 10. 2023
Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kako si v odnosih?