Kontakt

+386 1 2411 252
lucija.mikliccvek@ff.uni-lj.si

Kabinet

KNJIŽNICA ODD. ZA GEOGRAFIJO

Oddelek za geografijo

bibl. Lucija Miklič Cvek

Študij geografije sem zaključila 26. 11.1999. V času med 1.3. 2000 in 1.6.2000 sem pridobila tudi pedagoško – andragoško izobrazbo na Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti. 5. 6. 2001 sem opravila strokovni izpit iz bibliotekarstva, leta 2011 sem opravila tudi preizkus za usposobljenost za delo v sistemu COBISS. 17. 5. 2006 sem bila izvoljena v naziv bibliotekarke – visokošolske sodelavke.  Ministrstvo za kulturo mi je 31. 5. 2015 podelilo naziv višja bibliotekarka. Od 1. 6. 2000 sem zaposlena v knjižnici Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Moje delo zajema predvsem katalogizacijo in evidentiranje zaloge serijskih publikacij, katalogizacijo monografij, izposojo knjižničnega gradiva, naročanje knjižničnega gradiva,  spremljanje novosti na področju elektronskih virov, izobraževanje uporabnikov za uporabo elektronskih virov, vodenje internega finančnega poslovanja v knjižnici, izdelava biltena novosti in signalnih informacij v elektronski obliki. Od maja 2008 do septembra 2017 sem  bila tajnica Zveze geografov Slovenije.

1.04 Strokovni članek

KNEZ RAČIČ, Ida, MIKLIČ CVEK, Lucija. Digitalni katalog 100 knjižnih del Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 2019, letn. 66, št. 2, str. 14-23, ilustr. ISSN 0016-7274. [COBISS.SI-ID 70970978]

FRELIH, Martina (avtor, prevajalec povzetka), KNEZ RAČIČ, Ida, MIKLIČ CVEK, Lucija, TURK, Janja. Devetdeset let geografske knjižnice. Dela. [Tiskana izd.]. 2009, št. 32, str. 135-153. ISSN 0354-0596. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.32.7.135-153/1467. [COBISS.SI-ID 41502562]

MIKLIČ CVEK, Lucija. Oddaljeno dos[t]opanje, spraševanje in klepetanje. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. maj 2005, letn. 11, št. 2, str. 21-22. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 29383010]

MIKLIČ CVEK, Lucija. Ponovno nekaj novega ... Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. dec. 2005, letn. 12, št. 1, str. 22-23. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 31101538]

MIKLIČ CVEK, Lucija. Informacijski viri na internetu - uporabni za študente geografije. Geomix : glasilo Društva mladih geografov Slovenije. [Tiskana izd.]. maj 2004, letn. 10, št. 2, str. 17-18. ISSN 1580-6987. [COBISS.SI-ID 25275490]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

KNEZ RAČIČ, Ida, MIKLIČ CVEK, Lucija, FRELIH, Martina. Sto let geografske knjižnice in kartografske zbirke. V: OGRIN, Darko (ur.). Razvoj geografije na Slovenskem : 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 398-408, ilustr. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0241-5. [COBISS.SI-ID 70177890]

 

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

MIKLIČ CVEK, Lucija. Diplomanti geografije v letu 2017.Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 2018, letn. 65, št. 1, str. 32-33. ISSN 0016-7274. [COBISS.SI-ID 67585378]

 

1.25 Drugi sestavni deli

MIKLIČ CVEK, Lucija. 8th Erasmus+ STA&STT International Week na Politécnico de Lisboa, Lizbona, 6.-10. 5. 2019. Geografska širina : e-novičnik Oddelka za geografijo FF UL. Sep. 2019, str. 2, fotogr. ISSN 2630-1660. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/100-letnica/gs/geo_sirina_08_19september2.pdf. [COBISS.SI-ID 70191458]

MIKLIČ CVEK, Lucija. Nekaj statističnih podatkov o knjižnici oddelka za geografijo. Geografska širina : e-novičnik Oddelka za geografijo FF UL. Mar. 2019, str. 3-4, ilustr. ISSN 2630-1660. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/100-letnica/gs/geo_sirina_06_19marec2.pdf. [COBISS.SI-ID 69280866]

MIKLIČ CVEK, Lucija. Razstava knjižnice Bogata preteklost - izbor pomembnih del knjižnice Oddelka za geografijo, izdanih do leta 1960. Geografska širina : e-novičnik Oddelka za geografijo FF UL. Dec. 2019, str. 4. ISSN 2630-1660. http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/100-letnica/gs/geo_sirina_10_19december_koncna.pdf. [COBISS.SI-ID 71021922]

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

20. 11. 2023
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

50 let andragogike: strokovni posvet

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

17. 10. - 26. 10. 2023
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na ogled kratkega dokumentarnega filma Koliko pa ti šteješ?

12. 10. 2023
Oddelek za muzikologijo, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostovanje prominentnih ameriških muzikologov Marthe Feldman in Setha Brodskega z Univerze v Chicagu

10. 10. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca o zdravi dolgoživosti