Zgodovina in geografija Francije

Zgodovina in geografija Francije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile, lekt. mag. Žugelj Nataša

Ključni trenutki, dogodki in osebnosti, ki so zaznamovali francosko zgodovino: Galija, Karel Veliki, stoletna vojna, verske vojne, absolutizem, francoska revolucija, Napoleon, drugo cesarstvo in francosko-pruska vojna, prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, leto 1968, peta republika, vloga in položaj Francije v Evropski Uniji itd
Geografska delitev Francije: zgodovinske pokrajine, departmaji, regije, mesta, gorovja, reke, ipd. Zemljepisne in kulturne posebnosti francoskih pokrajin in mest, specifična vloga Pariza.

COLLECTIF (1993): Géographie de la France - Nathan, Collection : Reperes pratiques
G. Duby (ur.) (1995): Histoire de la France. Pariz: Larousse
Pierre MIQUEL (1995): Les grandes dates de l’histoire de France – Liber, Collection : Vivre en France