Slovenski slovar krajšav

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1229. sestanek v ponedeljek, 15. maja 2023, ob 18. uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Na temo Slovenski slovar krajšav bo predavala izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič, Univerza v Mariboru.

 

Povzetek:

Slovar slovenskih krajšav ima za slovenski prostor velik pomen, saj smo prvič priča delu, ki celovito predstavi slovenske krajšave ter uporabniku ponudi obsežen nabor slovenskih krajšav in njihovih razvezav. Gre za sodoben slovar krajšav, ki je primerljiv s krajšavnimi slovarji, izdanimi v angleškem, nemškem, španskem, italijanskem in francoskem jeziku. Na izdajo slovarja krajšav je slovenski prostor čakal kar 75 let. Leta 1948 je sicer avtor Jože Župančič sestavil za tisti čas sodoben in bogat slovar krajšav z naslovom Kratice, mala izdaja, žal pa je delo za današnji čas zastarelo, zato je priprava in objava Slovenskega slovarja krajšav pomemben doprinos k razvoju in ohranjanju slovenskega jezika. Delo sestoji iz obsežnega uvoda v krajšave, v okviru katerega na diahroni in sinhroni ravni predstavim položaj krajšav v slovenskem prostoru, v nadaljevanju sledi oris značilnosti Slovenskega slovarja krajšav na primerih geselskih člankov in geslovnik. Slovar poleg splošnih slovenskih krajšavnorazvezavnih parov zajema tudi terminološke krajšave, uporabnik v njem najde vse različice zapisa določene krajšave. Te so v slovarskem geslu urejene abecedno, gre za zapise, ki se vidno pojavljajo v slovenskih pisnih virih. Primere zapisa krajšav na dva ali več načinov slovar rešuje z medreferenčnimi kazalkami, ki so v slovar vključene kot samostojna gesla.

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju