29. 06. 2021 | 11:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Doba digitalizacije ter pomen tiskane besede v procesu vzgoje in izobraževanja

Petra Baruca, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: red. prof. dr. Mojca Kovač Šebart

17. 06. 2021 | 10:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Učenci s spektroavtistično motnjo v osnovni šoli skozi perspektivo pravičnosti

Eva Rajovec, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Katja Jeznik

21. 06. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Spreminjanje ciljev bolonjske reforme in njihovo uveljavljanje v slovenskem visokošolskem prostoru

Karmen Rebernik, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Tadej Vidmar

18. 06. 2021 | , spletni zagovor
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Vloga šolskih svetovalnih delavcev pri preventivi in nudenju pomoči učencem in dijakom s težavami v duševnem zdravju

Darja Pergovnik, Pedagogika - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar

22. 06. 2021 | 17:00, spletni zagovor
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Ljudske univerze v kontekstu skupnostnega izobraževanja

Sara Smaić, Andragogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: izr. prof. dr. Nives Ličen