27. 09. 2023 | 09:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Izkušnje udeležencev tečajev slovenščine kot drugega jezika

Patricija Gril, Andragogika 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Marko Radovan

29. 09. 2023 | 09:00, 415
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

UČINKOVITOST UČITELJA MENTORJA V PRIPRAVNIŠTVU V OSNOVNI ŠOLI

Tanja Jotanović, Andragogika 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Vesna Podgornik, prof. dr. Monika Govekar Okoliš

29. 09. 2023 | 09:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Metakognitivne in afektivne učne strategije študentov španščine

Patricija Finster, Pedagogika - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Marjeta Šarić, izr. prof. dr. Barbara Šteh

29. 09. 2023 | 10:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Organiziranost e-izobraževanja zaposlenih v izbranem podjetju

Lea Jan, Pedagogika - 2. stopnja - E, P

Mentor: doc. dr. Danijela Makovec Radovan, izr. prof. dr. Marko Radovan