09. 02. 2023 | 10:00, 2-Rim.
Oddelek za zgodovino

Družbene in ekonomske spremembe v stari Ljubljani ob koncu 19. stoletja in v obdobju med obema vojnama

Arne Jakob Zakrajšek, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik

14. 02. 2023 | 11:30, 115
Oddelek za zgodovino

Kult osebnosti v osnovnošolskih berilih dvajsetega stoletja na Slovenskem

Anton Arko, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: prof. dr. Božo Repe

14. 02. 2023 | 14:40, 115
Oddelek za zgodovino

Povojne spremembe meje v zaledju Milj: Medijske podobe, pričevanja in arhivi

Blaž Ermenc, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Peter Mikša, doc. dr. Blaž Torkar

15. 02. 2023 | 09:30, 102
Oddelek za zgodovino

Variola in vakcinacija v slovenskem prostoru v 19. stoletju

Jaroš Krivec, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik, v.zn.sod.dr. Katarina Keber

15. 02. 2023 | 14:00
Oddelek za psihologijo

Kognitivno-vedenjska terapija za obvladovanje debelosti pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo

Katja Kurnik Mesarič, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Razvojnopsihološke študije (4 letni)

Mentor: doc. dr. Jana Kodrič, doc. dr. Jernej Pajek

15. 02. 2023 | 14:00, 102
Oddelek za zgodovino

Zgodovina vere Bahá’í na izbranih področjih jugovzhodne Evrope (1844–2000)

Aleksandra Zibelnik Badii, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Ana Cergol Paradiž

17. 02. 2023 | 10:00, 404
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Identiteta in neidentiteta v znanstvenofantastični literaturi

Ana Jarc, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede (4 letni)

Mentor: doc. dr. Alen Albin Širca

21. 02. 2023 | 14:00, Kabinet 125
Oddelek za psihologijo

Kontekstualni napovedniki, psihološki mediatorji ter izidi zaznanega dostojnega dela pri zaposlenih v Sloveniji

Katarina Kocbek, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije (4 letni)

Mentor: doc. dr. Katarina Babnik

23. 02. 2023 | 16:20, 2
Oddelek za slavistiko

Literarno in literarnost novih medijev v Rusiji

Denis Hacin, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Slavistični študiji (4 letni)

Mentor: doc. dr. Blaž Podlesnik

23. 02. 2023 | 17:00, spletna povezava
Oddelek za umetnostno zgodovino

Motiv Homo bulla v nemških emblemskih knjigah 16. in 17. stoletja

Nina Misson, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Umetnostna zgodovina (4 letni)

Mentor: prof. dr. Martin Germ, doc. dr. Gašper Cerkovnik

28. 02. 2023 | 11:00, GIKL (16 računalnikov)
Oddelek za geografijo

Vpliv digitalizacije na trajnostni razvoj in upravljanje suburbanih območij

Maša Djurica, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Geografija (4 letni)

Mentor: prof. dr. Dejan Rebernik

02. 03. 2023 | 11:20, 115
Oddelek za zgodovino

Frankovsko dojemanje prostora med severnim Jadranom, Vzhodnimi Alpami in zahodno Panonijo v 9. stoletju

Saša Skok, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: prof. dr. Peter Štih

02. 03. 2023 | 16:20, 2
Oddelek za slavistiko

Analiza ruske kinematografije 90. in prvega desetletja 21. stoletja ter komparativna primerjava obdobij skozi film

Irina Larikova, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Slavistični študiji (4 letni)

Mentor: prof. dr. Miha Javornik

08. 03. 2023 | 17:00, .. zoom povezava .., spletna povezava
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Teaching English Geographical Vocabulary with the Use of a Corpus-based List and Pedagogical Translation

Andreja Drašler, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Jezikoslovje (4 letni)

Mentor: doc. dr. Monika Kavalir, doc. dr. Darja Mertelj

13. 03. 2023 | 11:00, Modra soba
Oddelek za sociologijo

Diskurzivna konstrukcija podobe otroštva in interpelacija učencev v slovenskih učbenikih

Lucija Zala Bezlaj, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Sociologija kulture (4 letni)

Mentor: doc. dr. Primož Krašovec, doc. dr. Janja Žmavc