Predstavitev referata dr. Žige Zwittra na simpoziju Gozd in človek

Foto: Sergej Škofljanec

Foto: Sergej Škofljanec

Na znanstvenem simpoziju Gozd in človek, ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino, je dr. Žiga Zwitter v soavtorstvu z dr. Majo Andrič (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU) 16. marca 2022 predstavil interdisciplinaren, zgodovinopisno-palinološki referat z naslovom Gospodarska zgodovina gozdov na Solčavskem in v okolici v luči pelodnega zapisa in pisnih virov ter njeni vplivi na vrstno sestavo gozdov: 12.–18. stoletje.

Zadnje novice
03. 10. 2022

Vrstno bogati travniki in živina v slovenskih Alpah v zadnjih 500 letih

03. 10. 2022

Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

03. 10. 2022

Srečanje z bruckami in bruci na Filozofski fakulteti in Univerzi v Ljubljani