Znanstvenoraziskovalni inštitut

Dodatna navodila za prijavo na Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je 15. marca 2024 objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024.

Upravičeni prijavitelji naj na spletnem portalu agencije DigitalForms odprejo Prijavni obrazec ARIS-PZ-2024. V spletni obrazec naj vnesejo podatke za točko A in točko B (do vključno točke 5). Podatke za točko B (od vključno 6 točke naprej) in točko C bomo vnesli v ZIFF.

Prijavitelji naj o interesu za oddajo prijave predhodno obvestijo ZIFF, in sicer najkasneje 10 dni pred oddajo prijave na JR. 

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure strokovne službe Odd. za prevajalstvo (17. 6. – 21. 6. 2024)

Oddelek za sociologijo

Zagovor izpitov USO I in SVŽ

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba termina govorilnih ur

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (17.–21. 6. 2024)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Delovna praksa v Mestnem muzeju Krško