Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen Javni razpis Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Javni razpis Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju, ki ga sofinancirata ministrstvo in Evropska unija – NextGenerationEU (skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost).

Predmet javnega razpisa je razvojno-raziskovalni projekt na področju vključevanja generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalni proces. Namen javnega razpisa je prispevati k celoviti, smotrni in učinkoviti uporabi generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalnem procesu na različnih ravneh izobraževanja.

Razvojni interdisciplinarni konzorcij mora biti sestavljen iz vsaj 3 (treh) fakultet z vsaj 2 (dveh) različnih univerz, vsaj 1 (enega) javnega raziskovalnega zavoda ter vsaj 2 (dveh) vzgojno-izobraževalnih zavodov z različnih ravni izobraževanja.

Pomembno je sodelovanje ključnih deležnikov (VIZ, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni visokošolski zavodi, javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi) in zunanjih deležnikov iz nacionalnega in mednarodnega okolja (npr. podjetja, nevladne organizacije, gospodarska ali obrtna zbornica, društva in druge organizacije civilne iniciative, mladinske organizacije, posamezniki itd.). 

Kot konzorcijski partner v prijavni vlogi nastopa posamezna članica Univerze v Ljubljani. Podpisnik je rektor.

Vlogo je treba oddati v fizični obliki in v izvirnikih (originalih). Zahtevajo fizični podpis vseh dokumentov (digitalni podpisi ne pridejo v poštev).

interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: najkasneje en teden pred načrtovano oddajo prijave oz. najkasneje do 3. 4. 2024.

Interni rok za oddajo dokumentacije v podpis na rektorat: 10. 4. 2024.

Razpisateljev rok za prijavo: 16. 4. 2024 do 15.00.

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Ada Gruntar Jermol

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Kaja Katarina Brecelj

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Marjeta Vrbinc

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Boštjan Marko Turk

Oddelek za slavistiko

Obvestilo - strokovna služba oddelka