Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen razpis Kooperacijskega sklada držav članic Srednjeevropske pobude (SEP) (ang. CEI Cooperation Fund Call for Proposals 2023)

Na spletni strani Srednjeevropske pobude (SEP) je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov iz Kooperacijskega sklada DČ SEP, v okviru katerega bo podprta dejavnost dveh segmentov:

  • izvajanje akcijskega načrta ter
  • obravnava posledic ruske agresije na Ukrajino za regijo SEP.

Pravico do kandidiranja na razpisu imajo javne in zasebne ustanove, registrirane v državi članici SEP, nevladne organizacije, organizacije civilne družbe ter mednarodne organizacije.
Kooperacijski sklad SEP se financira z letnimi prispevki vseh držav članic SEP za inovativne ukrepe, ki spodbujajo mobilnost in mreženje. Predlogi se morajo osredotočiti na krepitev zmogljivosti s prenosom in izmenjavo znanja, zlasti iz držav članic EU SEP v države članice SEP, ki niso članice EU.

Skupni proračun znaša 420.000 EUR. Rok za oddajo prijav je 13. oktobra 2023.

V okviru razpisa je zapisano, da lahko institucija sodeluje samo v eni projektni prijavi.

Skladno z dogovorom z nacionalnim koordinatorjem lahko UL sodeluje v razpisu večkrat, saj se bo prijave članic obravnavalo kot prijave ločenih prijaviteljev.  Članice UL v javnih razpisih sodelujejo v imenu in s podatki Univerze v Ljubljani, podpisnik dokumentacije pa je rektor.

V primeru več zainteresiranih raziskovalk in raziskovalcev znotraj članice je treba ustrezno uskladiti interese, da se zadosti pogoju razpisa. Rok za izraz interesa za prijavo na UL FF je 2. oktober 2023.

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Govorilne ure (Gregorčič)

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Tajništvo (12. in 14. 12. 2023)

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Uradne ure tajništvo