Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Program pripravništva mednarodnega urada za delo

Univerza v Ljubljani

rektorat@uni-lj.si

 Številka:                511-3/2018/235

 

Datum:                  16. 11. 2022

 

Zadeva:                Program pripravništva Mednarodnega urada za delo - odstop

 

V prilogi vam pošiljamo dopis Mednarodnega urada za delo, s katerim obveščajo o možnostih pripravništva na različnih strokovnih področjih. Cilj programa pripravništva je mladim posameznikom omogočiti, da pridobijo praktične izkušnje pri Mednarodni organizaciji dela.

 

Navodila za prijavo, zahtevani pogoji ter druge informacije so navedeni v priloženem dopisu ter na povezavi:

 

https://jobs.ilo.org/

 

Rok za prijavo je 29. november 2022. Naslednji razpis bo predvidoma v juniju 2023.

 

 

S spoštovanjem,

 

Pripravila:

Urška Draksler                                   mag. Katja Rihar Bajuk

Višja svetovalka III                              generalna direktorica

 

 

 

 

Nevenka Princes

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Priznanja strokovnim sodelavkam in sodelavcem Univerze v Ljubljani

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za geografijo, petek, 16. 12. 2022

Oddelek za klasično filologijo

Knjižnica in tajništvo

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predstavitev razpisa MSCA PF in podpore Univerzitetne službe za raziskovalno dejavnost (15. 12. 2022 ob 10. uri)

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Posvet »Prihodnost vrednotenja raziskav: prenova od zaveze do izvedbe« (MIZŠ: torek, 13. 12. 2022, od 10. do 14. ure)

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen Delovni program 2023-2024 in dogodki namenjeni prijaviteljem na razpise 2023

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpis Erasmus+ 2023

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Osnutek delovnega programa Obzorja Evropa 2023-2024 na temo širitve udeležbe in krepitve evropskega raziskovalnega prostora

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropska komisija je predobjavila delovne programe Obzorja Evropa

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki