Oddelek za slavistiko

Razporeditev izpitov in zagovorov seminarskih del (Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov)

Razpored izpitov in zagovorov seminarskih del na junijskem izpitnem roku (6. 6. 2024)
Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

 
USTNO: četrtek, 6. junija 2024, ob 10.30 v kabinetu 536 c (tudi oddaja seminarskih del)
Ogled pisnih testov v četrtek, 6. junija 2024, ob 16.00 v kabinetu 536 c.
Govorilne ure bodo med izpitnim obdobjem načeloma preko ZOOM oz. po dogovoru v živo ob četrtkih, 16.00 v kabinetu 536c. V kabinetu pa me najdete seveda v času pred in po ustnimi izpiti, ponavadi pa je treba malo počakati.
Za pristop k izpitu je seveda nujna pravočasna prijava na izpit!
 
Prof. dr. Hotimir Tivadar

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Robert Grošelj

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (15.–19. 7. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zaprtost strokovne službe oddelka (29. 7.–16. 8. 2024)

Oddelek za klasično filologijo

Oddelčna strokovna služba in knjižnica 16., 18. in 19. julija 2024

Oddelek za klasično filologijo

Trajni dostop do dodatnih zbirk Oxford Scholarly Editions Online