Znanstvenoraziskovalni inštitut

Interni razpis za oddajo predlogov za podelitev Šumijevih priznanj

Predlog se odda na obrazcu (Prijavnica in utemeljitev predloga), ki je priloga k razpisu. Prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in podpisana ter oddana po elektronski pošti na e-naslov razpisziff@ff.uni-lj.sido vključno 15. 7. 2024 do 23.59. Elektronski…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predstavitve z informativnega dne Interreg programov

Posredujemo vam povezavo do predstavitev z Nacionalnega informativnega dneva ob:4. razpisu programa Interreg Evro-MED 2021-2027, 3. razpisu programa Interreg Europe 2021-2027,razpisu za projekte male vrednosti programa Interreg Območje Alp 2021-2027, razpisu…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Pojasnilo k spremenjenem rokovniku Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024

ARIS je objavila pojasnilo k spremenjenem rokovniku Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024. 

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

EIT – Newsletter. TECES – informator. Research in Germany.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Južna Koreja pridružena država programa Obzorje Evropa

Evropska komisija in Južna Koreja sta naznanili, da se bo Južna Koreja letos pridružila programu Obzorje Evropa kot pridružena država. Pogajanja so bila uspešna, pridružitveni sporazum pa naj bi bil podpisan v drugi polovici letošnjega leta. Sodelovanje kot pridružena…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sestanek »Obravnava meril zaupanja vrednih repozitorijev z raziskovalci« (Hibridno: ponedeljek, 15. 4. 2024, ob 10.00)

ARIS je v sodelovanju s strokovnjaki knjižnične dejavnosti in infrastrukture odprte znanosti na osnovi Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/23) pripravil osnutek meril za opredelitev zaupanja vrednih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Zbrani razpisi iskalnikov in obvestilnikov

*Research Professional.NIH Guide for Grants and Contracts. 

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

TECES – informator.Interreg Europe – Newsletter.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropska partnerstva

Na podlagi predloga Evropske komisije je 27 držav članic konec leta 2023 sprejelo seznam devetih novih sofinanciranih partnerstev, ki bodo začela veljati v zadnjih treh letih okvirnega programa Obzorje Evropa (strateški načrt 2025-2027):1. Zdravje možganov
2. Gozdovi in…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Dogodka v sklopu projekta »Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji« (UL FF: sreda, 17. 4. 2024, in sreda, 8. 5. 2024)

V okviru usposabljanj visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev ter doktorskih študentov bosta organizirana dva dogodka, ki bosta potekala na Filozofski fakulteti:»Odprto objavljanje«: sreda, 17. 4. 2024, od 14.40 do 16.00, predavalnica 15, predstavi dr…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dan o delovnem programu WIDERA (Spletno okolje: ponedeljek, 22. 4. 2024)

Evropska komisija bo 22. aprila organizirala informativni dan o posodobljenem delovnem programu WIDERA za obdobje 2023-2025. Informativni dan bo potekal v obliki spletnega seminarja, ki bo v živo predvajan na YouTubu in sneman. Na informativnem dnevu bodo predstavljene…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Enodnevno usposabljanja »Podoktorske štipendije MSCA« (Center InnoRenew v Izoli: četrtek, 9. 5. 2024, od 9.00 do 16.00)

Univerza na Primorskem organizira enodnevno usposabljanje »Podoktorske štipendije MSCA«. Dogodek bo potekal v četrtek, 9. 5. 2024, od 9.00 do 16.00 v prostorih centra odličnosti InnoRenew CoE v Izoli. Dogodek bo zaradi mednarodne udeležbe izveden v angleškem jeziku. Namenjen je…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dogodek »Z mreženjem do novih raziskovalnih idej – predstavitev priložnosti COST akcij za raziskovalce« (UL: četrtek, 11. 4. 2024, ob 13. uri)

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost vabi na informativni dogodek »Z mreženjem do novih raziskovalnih idej – predstavitev priložnosti COST akcij za raziskovalce«, ki bo potekal v četrtek, 11. aprila 2024, od 13. ure dalje v živo na sedežu Univerze v Ljubljani.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen Javni razpis Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Javni razpis Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju, ki ga sofinancirata ministrstvo in Evropska unija – NextGenerationEU (skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost). Predmet javnega…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Flamska fundacija za raziskave (FWO) je objavila razpis »Call for FWO Review College Fundamental Research«

Flamska fundacija za raziskave (FWO) je objavila razpis »Call for FWO Review College Fundamental Research« z namenom, da k sodelovanju povabi mednarodne strokovnjake z različnih znanstvenih področij, ki bi jih zanimalo članstvo v enem izmed strokovnih teles FWO. Več informacij…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Dodatna navodila za prijavo na Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je 15. marca 2024 objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024. Upravičeni prijavitelji naj na spletnem portalu agencije DigitalForms…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

COST Newsletter. Vizija kohezija. SPOZNAJ. PPZ e-novičnik.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Pregled stanja evropskega raziskovalnega prostora za leto 2023 (ang. ERA Scoreboard 2023)

Evropska komisija je 18. marca 2024 objavila pregled stanja evropskega raziskovalnega prostora (ERP) za leto 2023. To poročilo vsebuje oceno napredka na ravni EU pri doseganju prednostnih nalog ERP (kot so opredeljene v Paktu za raziskave in inovacije) v različnih časovnih…